ΙΣΤΟΡΙΑ του Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ΑΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Π#Θ Κ#Σ Γ#Π Ν#Η Ψ#Α

ΙΣΤΟΡΙΑ του Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ΑΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Dr ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ Σουζάνα
Διευθύντρια ΜΕΘ και Ιατρείου Πόνου ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσσαλονίκης