Θεραπεία με πρωτόνια ή κλασική ακτινοθεραπεία; Τι περιμένουμε Γ#Π 15!! Κ#Σ Γ#Π 23!!

Θεραπεία με πρωτόνια ή κλασική ακτινοθεραπεία; Τι περιμένουμε

ΤΟΛΙΑ Μαρία
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ,Διευθύντρια Τμήματος ΑΚΘ – ΠαΓΝΗ , Ηράκλειο,Κρήτη