Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Σοβαρή Ανεπάρκεια Μιτροειδούς και Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια Χειρουργική Θεραπεία σε Όλους ΥΠΕΡ Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24 Χ#Ε

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Σοβαρή Ανεπάρκεια Μιτροειδούς και Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια Χειρουργική Θεραπεία σε Όλους ΥΠΕΡ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ματθαίος MD FETCS καρδιοχειρουργός Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ματθαίος Καρδιοχειρουργός Δντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Κέντρου Χειρουργικής Θωρακικής Αορτής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών