Η θέση του Abemaciclib  στον πρώιμο HR+/HER2- καρκίνο μαστού    

Η θέση του Abemaciclib  στον πρώιμο HR+/HER2- καρκίνο μαστού

ΜΠΟΥΤΗΣ Αναστάσιος
Παθολόγος-Ογκολόγος, Αντικαρκινικό νοσοκομείο “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”, Θεσσαλονίκη