Η ενδογενώς παραγόμενη κορτιζόνη στη φυσιολογία και στην παθολογία του ανθρώπινου οργανισμού   

Η ενδογενώς παραγόμενη κορτιζόνη στη φυσιολογία και στην παθολογία του ανθρώπινου οργανισμού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ Αθανάσιος
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Ενδοκρινολογικό Τμήμα,424 Γεν. Στρατ. Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη