Η Διάταση της δεξιάς κοιλίας σε χειρουργημένους ασθενείς υποκρύπτει  υπολειπόμενη νόσο?:Ενήλικας με χειρουργηθείσα τετραλογία Fallot 

Η Διάταση της δεξιάς κοιλίας σε χειρουργημένους ασθενείς υποκρύπτει  υπολειπόμενη νόσο?:Ενήλικας με χειρουργηθείσα τετραλογία Fallot 

ΛΟΓΓΟΣ Σπύρος,
MD MSc,Καρδιοχειρουργός Συγγενών Καρδιοπαθειών ,Α Καρδιοχειρουργική Κλινική Παίδων και Ενηλίκων ,Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα