Ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης σε Ελληνικά Νοσοκομεία – Επιτυχημένα Παραδείγματα Π#Η Ν#Η Γ#Π 13!!

Ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης σε Ελληνικά Νοσοκομεία – Επιτυχημένα Παραδείγματα

ΣΟΥΡΡΗ Φλώρα Ασμχος ΥΝ MSc Προϊσταμένη Τμήματος Λοιμώξεων 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αθήνα
Ασμχος ΥΝ MSc Προϊσταμένη Τμήματος Λοιμώξεων 251 Γενικού Νοσοκομείου ΑεροπορίαςΑθήνα