Ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης λοιμώξεων σε Ελληνικά Νοσοκομεία ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ Π#Η Μ#Ν Γ#Π 13!! Γ#Π 15!!

Ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης λοιμώξεων σε Ελληνικά Νοσοκομεία ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ

ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη Εντατικολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. ΜΕΘ Γ.Ν.Σισμανόγλειο Αθήνα
Εντατικολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. ΜΕΘ Γ.Ν.Σισμανόγλειο Αθήνα