ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝOΣΟΙ Προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εκρίζωσης που εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές Γ#Π 19!! Γ#Π 15!! Γ#Π 10!!

ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝOΣΟΙ Προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εκρίζωσης που εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές

ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Αχιλλέας Κτηνίατρος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κτηνίατρος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης