Ζητήματα συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή ασθενών με ουσιοεξάρτηση κατά την διάρκεια της πανδημίας. Δεδομένα από μονάδα απεξάρτησης

Ζητήματα συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή ασθενών με ουσιοεξάρτηση κατά την διάρκεια της πανδημίας. Δεδομένα από μονάδα απεξάρτησης

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος
MD. Msc. PhD. ,Διευθυντής ΟΚΑΝΑ Λιβαδειάς