Εφαρμοσμένες Καινοτόμες Απεικονίσεις στη Στοχευμένη Χειρουργική 

Εφαρμοσμένες Καινοτόμες Απεικονίσεις στη Στοχευμένη Χειρουργική

ΤΣΟΥΛΦΑΣ Γεώργιος
PhD, FICS, FACS , ΑΠΘ,Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ , Θεσσαλονίκη