Ερμηνεία αερίων αίματος

Ερμηνεία αερίων αίματος

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
Νεφρολόγος,Διευθυντής «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ”” ΓΝΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ