Εργαστηριακή διάγνωση Φυματίωσης  Ελεγχος ανθεκτικότητας

Εργαστηριακή διάγνωση Φυματίωσης  Ελεγχος ανθεκτικότητας

ΚΟΝΤΟΣ Φανούρης
Βιολόγος ΠΕ, PhD, EuSpLM,Διδάκτωρ Πανεπιστημίου,Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,Αθήνα