Επιστροφή στον αθλητισμό μετά την αρθροσκόπηση ισχίου Return to sport after hip  arthroscopy  

Επιστροφή στον αθλητισμό μετά την αρθροσκόπηση ισχίου Return to sport after hip  arthroscopy

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθανάσιος A.V. PAPAVASILIOU
BSc, MD, PhD,Consultant Orthopaedic Surgeon Interbalkan Medical Centre Thessaloniki&Hygeia Hospital Athens ,ISHA Education committee 2022-3 ESSKA-EHPA Vice Chair 2022-4