Επιπτώσεις Εργασιακής Εξουθένωσης(BURNOUT) των Χειρουργών. Γ#Π Χ#Ε Γ#Π 08!!

Επιπτώσεις Εργασιακής Εξουθένωσης(BURNOUT) των Χειρουρ

ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ Παναγιώτης
Επιμελητής Β’, Δ’ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» . Αθήνα