Επιπλεγμένο διαβητικό πόδι-  Ο ρόλος του Αγγειοχειρουργού 

Επιπλεγμένο διαβητικό πόδι-  Ο ρόλος του Αγγειοχειρουργού

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αργύριος
MD, PhD Imperial College, FRCS Ακαδημαϊκος Υπότροφος Αγγειοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, .Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» ,Θεσσαλονίκη