Επανακτινοβόληση και χρήση ακτινοχειρουργικής στους πρωτοπαθείς όγκους του ΚΝΣ 

Επανακτινοβόληση και χρήση ακτινοχειρουργικής στους πρωτοπαθείς όγκους του ΚΝΣ 

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος
MD, PhD Διευθυντής Ακτινοθεραπευτής- Ογκολόγος, Γ. Ο.Ν. « Ο Άγιος Σάββας» , Αθήνα