Επίδραση της αντινεοπλασματικής θεραπείας χημειοθεραπεία ανοσοθεραπεία ακτινοθεραπεία στις γνωστικές λειτουργίες των ηλικιωμένων Γ#Σ Κ#Σ Ψ#Α Γ#Π 08!! Γ#Π 16!! Γ#Π 15!!

Επίδραση της αντινεοπλασματικής θεραπείας χημειοθεραπεία ανοσοθεραπεία ακτινοθεραπεία στις γνωστικές λειτουργίες των ηλικιωμένων

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος MD PhD Επιμελητής A’ Ακτινοθεραπευτής- Ογκολόγος Γ. Ο.Ν. Α Ο Άγιος Σάββας Αθήνα
MD PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Επιμελητής A’ Ακτινοθεραπευτής- Ογκολόγος Γ. Ο.Ν. Α Ο Άγιος Σάββας Αθήνα