Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και διαγνωστικές προκλήσεις στο ουροποιητικό σύστημα  Interesting Cases and Diagnostic Challenges in the Urinary Tract   Case 1  

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και διαγνωστικές προκλήσεις στο ουροποιητικό σύστημα  Interesting Cases and Diagnostic Challenges in the Urinary Tract   Case 1  

ΔΡΙΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ Tatiana S. Driva,1& ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Andreas C. Lazaris2,
1Pathology Resident,&2, MD, PhD,,Professor of Pathology, First Department of Pathology, Athens Medical School