ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ  Covid-19   Παρουσίαση περιστατικού  

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ  Covid-19   Παρουσίαση περιστατικού

ΤΣΕΡΤΑΝΙΔΟΥ Αθηνά
Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Δ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική ΑΠΘ