Εκπαιδεύοντας τον ασθενή για το δικαίωμα στην παρηγορική φροντίδα

Εκπαιδεύοντας τον ασθενή για το δικαίωμα στην παρηγορική φροντίδα

ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ Σουζάνα
,MD, PhD, Διευθύντρια ΜΕΘ και Ιατρείου Πόνου ΑΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ,Θεσσαλονίκης,Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΡΗ.ΣΥ.Α