Εισαγωγή της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Αιμοδοσία 

Εισαγωγή της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Αιμοδοσία

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Χάρις
Αιματολόγος ,Αιματολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Αθήνα Πρώην Πρόεδρος ΕΚΕΑ