Δυνατότητες εργαστηριακού ελέγχου στο ιατρείο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δοκιμασίες Λειτουργικού Ελέγχου του Αναπνευστικού στην ΠΦΥ 

Δυνατότητες εργαστηριακού ελέγχου στο ιατρείο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δοκιμασίες Λειτουργικού Ελέγχου του Αναπνευστικού στην ΠΦΥ

ΠΗΓΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
MD, MSc, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος,Δ/ντης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Creta Inter Clinic, Ηράκλειο,Κρήτη