Διαχείριση Σακχαρώδη Διαβήτη  Ο ρόλος της τηλεϊατρικής

Διαχείριση Σακχαρώδη Διαβήτη  Ο ρόλος της τηλεϊατρικής

ΣΩΜΑΛΗ Μαρία
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου,, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος,EUROMEDICA-Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης,Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη