Διαχείριση Διεγχειρητικών Επιπλοκών  “Απόσπαση Ζιννείου”.

Διαχείριση Διεγχειρητικών Επιπλοκών  “Απόσπαση Ζιννείου”.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
MD,FEBOpth,Χειρουργός Οφθαλμίατρος,Αλεξάνδρεια Ημαθείας