Διαχείριση Αεραγωγού σε Ασθενείς με COVID-19

Διαχείριση Αεραγωγού σε Ασθενείς με COVID-19

ΜΠΑΜΠΖΕΛΗΣ Αθανάσιος
Αναισθησιολόγος, Θεσσαλονίκη