Διαβητικό πόδι: Από την ανακάλυψη στις νέες θεραπείες  Diabetic Foot Ulceration: From Discovery to New Treatments ,

Διαβητικό πόδι: Από την ανακάλυψη στις νέες θεραπείες  Diabetic Foot Ulceration: From Discovery to New Treatments

ΒΕΒΕΣ Αριστειδης, Aristidis Veves
MD, DSc, Rongxiang Xu, MD, Professor of Surgery, Harvard Medical School,Director, The Rongxiang Xu, MD, Center for Regenerative Therapeutics,Research Director, Joslin-Beth Israel Deaconess Foot Center (USA)