Δερματολογικές εκδηλώσεις Ρευματολογικών Νοσημάτων 

Δερματολογικές εκδηλώσεις Ρευματολογικών Νοσημάτων 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ηλίας
MD, PhD, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος,Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης