Δερματικά οδηγά σημεία σε ενδοκρινικές διαταραχές  

Δερματικά οδηγά σημεία σε ενδοκρινικές διαταραχές 

ΜΕΡΙΚΑ Ειρήνη
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,Πανεπ. Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακής κλινικής Ανδρέας Συγγρός,Αθήνα,Consultant Dermatologist, Chelsea & Westminster Hospital, London UK