Δείκτες παχυσαρκίας. Επηρεάζουν την ανάδειξη μυοκαρδιακής ισχαιμίας στο  σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου; 

Δείκτες παχυσαρκίας. Επηρεάζουν την ανάδειξη μυοκαρδιακής ισχαιμίας στο  σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου; 

ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ Αρης
MD, PhD, Επιμελητής Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ίωαννίνων