ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ  Γ#Π 26!! Γ#Π 15!! Γ#Π 02!! Γ#Π 03!!

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 

ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Γεώργιος
Βιοπαθολόγος, Επιµελητής Α Κέντρο Αίµατος Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη