Γενετική προδιάθεση της δυσπλασίας Ισχίου και βασικές αρχές αρθροπλαστικής Γ#Π 04!! Γ#Π 17!! Γ#Π 21!! Γ#Π 24!!

Γενετική προδιάθεση της δυσπλασίας Ισχίου και βασικές αρχές αρθροπλαστικής

ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΕυστάθιοςEfstathios Kenanidis MD MScOrth DMed PhD London FACS FRCS Consultant Orthopaedic SurgeonAcademic Orthopaedic Fellow Academic Orthopaedic Department Papageorgiou Hospital Thessaloniki Honorary Senior Research Associate UCL Department of Mechanical Engineering
ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΕυστάθιοςEfstathios Kenanidis MD MScOrth DMed PhD London FACS FRCS Consultant Orthopaedic Surgeon Academic Orthopaedic Fellow Academic Orthopaedic Department Papageorgiou Hospital Thessaloniki Honorary Senior Research Associate UCL Department of Mechanical Engineering