Βραδυκαρδία – Διαφορική Διάγνωση Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Βραδυκαρδία – Διαφορική Διάγνωση

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
MD, PhD, FESC, FACC, Διευθυντής ΕΣΥ, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Επιστ. Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας-Βηματοδότησης,Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλονίκη