Βλάβες νεύρων στη χειρουργική της Αορτής Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 05!!

Βλάβες νεύρων στη χειρουργική της Αορτής

ΚΩΤΣΗΣ Θωμάς
Αγγειοχειρουργός, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Αγγειοχειρουργικής μονάδας Β, Αρεταίειον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα