Βηματοδότης χωρίς καλώδια   

Βηματοδότης χωρίς καλώδια   

ΣΙΔΕΡΗΣ Σκεύος
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών