ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΥΣΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ιδιαίτερες πτυχές διάγνωσης και Θεραπείας Α#Η Γ#Π 05!! Γ#Π 15!! Γ#Π 20!!

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΥΣΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ιδιαίτερες πτυχές διάγνωσης και Θεραπείας

ΜΟΥΜΤΖΗ-ΝΑΚΚΑ Ελένη Στρατιωτικός Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Διευθύντρια Τμήματος ΦΙΑΠ 414 ΣΝΕ Αθήνα
Στρατιωτικός Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Διευθύντρια Τμήματος ΦΙΑΠ 414 ΣΝΕ Αθήνα