Αυτοανοσία στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

Αυτοανοσία στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

Dr. ΦΩΤΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΠΑ Ελένη
τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Ανοσολογίας Γ.Ν.Νίκαιας Πειραιά