Από το χρόνιο βήχα στην κυστική ίνωση: πότε θα ανησυχήσει ο παιδίατρος    

Από το χρόνιο βήχα στην κυστική ίνωση: πότε θα ανησυχήσει ο παιδίατρος 

ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ Ελπίδα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, ΑΠΘ,3η Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης