Από τη θεωρία στην πράξη εν καιρώ πανδημίας: Η εκπαίδευση στον κλινικό χώρο 

Από τη θεωρία στην πράξη εν καιρώ πανδημίας: Η εκπαίδευση στον κλινικό χώρο 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ελισσαβετ
Νοσηλεύτρια Msc ,Παιδαγωγός,Γραφειο Εκπαιδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝΘ”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”,Θεσσαλονίκη