Αποτιμώντας τον επηρεασμό της ποιότητας ζωής στην Αλλεργιολογία 

Αποτιμώντας τον επηρεασμό της ποιότητας ζωής στην Αλλεργιολογία 

ΠΟΤΙΚΑ Μυρτώ
Αλλεργιολόγος , Τρίκαλα-Γρεβενά