Αξιολόγηση των σύγχρονων προτεινόμενων μη-επεμβατικών εξετάσεων/δεικτών για την εκτίμηση της βαρύτητας της ηπατικής νόσου και την πρόγνωση των ασθενών Γ#Π 03!! Γ#Π 15!!

Αξιολόγηση των σύγχρονων προτεινόμενων μη-επεμβατικών εξετάσεων/δεικτών για την εκτίμηση της βαρύτητας της ηπατικής νόσου και την πρόγνωση των ασθενών

ΜΑΝΗ Ηλιάνα
Παθολόγος Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, ΓΝ Ιπποκράτειο, Αθήνα