Αξιολόγηση,βάσει τεκμηρίων.τωνΝευροαναπτυξιακών ΔιαταραχώνΕπικοινωνίας  Evidence Based Evaluation of  Neurodevelopmental  Communication Disorders 

Αξιολόγηση,βάσει τεκμηρίων.τωνΝευροαναπτυξιακών ΔιαταραχώνΕπικοινωνίας  Evidence Based Evaluation of  Neurodevelopmental  Communication Disorders

ΤΑΦΙΑΔΗΣ Διονύσιος, Dionysius Chr. Tafiadis
Assistant Professor Department of Speech Language Therapy School of Health Sciences University of Ioannina