Αντιπηκτική αγωγή σε βαρέως πάσχοντες: Τεκμηρίωση και κλινική πρακτική

Αντιπηκτική αγωγή σε βαρέως πάσχοντες: Τεκμηρίωση και κλινική πρακτική

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΚΑΜΗΛΟΣ Σπυρίδων
Επιμελητής Β’ Εντατικολογίας Α’ ΜΕΘ, Γ.Ν.Θ «Γ.Παπανικολάου» ,Θεσσαλονίκη