Αντιπηκτική αγωγή μετα από TAVI Antithrombotic Therapy After Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 24!! Γ#Π 07!!

Αντιπηκτική αγωγή μετα από TAVI Antithrombotic Therapy After Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR)

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Γεωργία, Karabela G.
Interventional Cardiology Department METROPOLITAN HOSPITAL ,Athens,GREECE