ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ  Διάγνωση των χρωμοσωματικών ανωμαλιών του εμβρύου με μοριακό καρυότυπο ή με ανάλυση με NGS;                 ΜΕ NGS  

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ  Διάγνωση των χρωμοσωματικών ανωμαλιών του εμβρύου με μοριακό καρυότυπο ή με ανάλυση με NGS;                 ΜΕ NGS  

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειος,
Μοριακός Βιολόγος, MSc, PhD, Τμήμα Γενετικής Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα