Αντιμετώπιση των Βραδυαρρυθμιών στην Π.Φ.Υ

Αντιμετώπιση των Βραδυαρρυθμιών στην Π.Φ.Υ

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ Ιορδάνης
Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Β, Π.Ι Αγίας Παρασκευής-Κ.Υ Καλλονής,Λέσβου