Αντιμετώπιση ανακοπής με στοχευμένη διαχείριση θερμοκρασίας από το ΤΕΠ 

Αντιμετώπιση ανακοπής με στοχευμένη διαχείριση θερμοκρασίας από το ΤΕΠ 

ΒΕΡΝΙΚΟΣ Παύλος
Χειρουργός / Εντατικολόγος,ΜΕΘ ΓΝΑ Λαϊκό, Αθήνα