Ανοσοθεραπεία: ο αναδυόμενος ρόλος του Μικροβιώματος 

Ανοσοθεραπεία: ο αναδυόμενος ρόλος του Μικροβιώματος 

ΝΕΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
Ογκολόγος,Διευθυντής Ογκολογικής κλινικής 424 ΓΣΝΕ,Θεσσαλονίκη