Ανοσοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Ποια η κλινική εφαρμογή Κ#Σ Γ#Π 15!!

Ανοσοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Ποια η κλινική εφαρμογή

ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ Αρετή Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη
Ακτινοθεραπευτής – Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη