ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ:μια σιωπηλή βόμβα

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ:μια σιωπηλή βόμβα

ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης
Ομότιμος καθηγητής Αγγειοχειρουργικης,Πανεπιστημίου Πατρών